Opleiding

Implementeer de theorie direct op de werkvloer na het opnemen ervan. Hoe transformeer je kennis tot gedragsverandering met nieuwe overtuigingen? Een Roots-to-Bridges training voor je bedrijf gaat verder dan opleidingsdagen; het integreert kennisoverdracht, coaching, oefenmomenten, intervisies en persoonlijke begeleiding.

De R-to-B methodiek benadrukt het aansluiten bij de interesses, de “Roots,” van medewerkers en/of het team, wat de betrokkenheid en motivatie verhoogt. Binnen deze methodiek komen elementen uit Transactionele Analyse, Mindfulness, NLP en ACT aan bod. De gestructureerde opbouw van coaching en training stimuleert deelnemers om naar oplossingen en kennis te verlangen, en markeert het begin van hun veranderingsproces, de “Bridges,” met evaluatie en bijsturing.

De R-to-B opleiding plaatst kennisoverdracht centraal, waarbij het eigen maken van kennis plaatsvindt door oefeningen in de eigen leef- en werkomgeving. De trainer/coach biedt feedback op de oefenmomenten en, indien nodig, extra persoonlijke begeleiding.


Hunkeren naar kennis

Roots-to-Bridges heeft aandacht voor

  • kennismaking
  • bewustmaking
  • betrokkenheid
  • hunkering
  • kennisoverdracht.​

Dat wat je beweegt, opent deuren.
Het erkennen van je uitdagingen en werkpunten leidt tot hunkering naar meer kennis, die je bij een voordeel voor jou of je team met zin gaat toepassen. Hierbij draait alles rond individuele en teamovertuigingen.

Roots-to-Bridges Coachingskills

Verfijn je vaardigheden als procesbegeleider door nieuwe tools en structuren te verwerven. Het uiteindelijke doel is jouw kerntaak als coachende procesbegeleider te vervullen en uit te breiden. Ondersteun en versterk medewerkers en teams in bedrijven en organisaties, wat leidt tot groei voor zowel henzelf als de organisatie.

De Roots-to-Bridges Coaching-methodiek integreert de inzichten en ervaringen van de trainer met krachtige tools. Hiermee creëer je een effectieve aanpak voor het begeleiden en versterken van individuen en teams op weg naar groei.

Dankzij diverse gesprekstechnieken breng je deelnemers in contact met hun groeipotentieel. Hierdoor ontstaat een verlangen naar verandering en worden doelen SMART geformuleerd. In de opleiding herken je elementen uit NLP, Acceptance Commitment Therapy, Opstellingen, gestalt, en Transactionele Analyse.

De Roots-to-Bridges methodiek wordt geïnternaliseerd door een combinatie van theorie, praktijk en persoonlijke ervaring. Structuur en theoretisch kader worden actief toegepast tijdens de opleiding. Vaardigheden worden aangeleerd en verfijnd gedurende trainingsdagen, reflectiemomenten en feedbacksessies.

Beheersing van Roots-to-Bridges skills en structuur vergt herhaaldelijke oefening. Na elke sessie voorziet Eric feedback, waarbij hij positieve stappen benadrukt en ondersteuning biedt voor verbeterpunten, vrij van oordeel. Dit proces leidt geleidelijk naar het bereiken van jouw doel: een professionele Roots-to-Bridges procesbegeleider/coach worden.

Om effectieve ondersteuning te waarborgen, beperken we bewust het aantal cursisten tot maximaal 9. Dit zorgt voor persoonlijke begeleiding bij oefenmomenten, evaluaties en individuele coaching.

Roots-to-Bridges Coachingskills

In combinatie met Ho-Wareness
(coachen met paarden)

Locatie: Manege Panhof Peer

7 september 2024
12 - 19 oktober 2024
9 - 23 november 2024
7 - 14 december 2024
11 - 25 januari 2025
8 - 22 februari 2025
15 - 29 maart 2025
26 april 2025
10 mei 2025
14 - 28 juni 2025
6 - 20 september 2025
18 oktober 2025
15- 16 november 2025

Tijdinvestering: 22 opleidingsdagen
Jouw investering € 3.520,- Incl.BTW

Zonder Ho-Wareness

Locatie: Manege Panhof Peer

7 september 2024
12 - 19 oktober 2024
9 - 23 november 2024
7 - 14 december 2024
25 januari 2025
8 - 22 februari 2025
29 maart 2025
26 april 2025
10 mei 2025
14 - 28 juni 2025
6 - 20 september 2025
18 oktober 2025
15- 16 november 2025

Tijdinvestering: 18 opleidingsdagen
Jouw investering 3.200,- Incl.BTW